05.02.2022 Otwarte Spotkanie Formacyjne dla Mężczyzn

Zapraszamy Mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat na otwarte spotkanie formacyjne.

Miejsce Spotkania: Pionki, Kościół Św. Barbary.