TOTA PULCHRA

Przegląd ikonografii dotyczącej Najświętszej Maryi Panny

      Ikonografia jest dziedziną historii sztuki zajmującą się opisem i interpretacją elementów treściowych i symbolicznych dzieł sztuki. Z ikonografii wyodrębniła się dyscyplina nazywana ikonologią, która analizuje przedstawienia w szerszym kontekście kulturowym jako zjawisko historyczne. Jest to także zbiór dzieł plastycznych o określonej tematyce. W innym znaczeniu mówi się o ikonografii jako o pisaniu ikon.

      Moim zdaniem Ikonografią  (eikón –obraz, grapho – piszę) jest również cała widzialna rzeczywistość, której Autorem jest Stwórca. Czasoprzestrzeń jest płótnem, na które Wszechmogący Artysta naniósł obrazy będące materializacją Jego Boskiego Zamysłu. Ikoną Ikon jest jedyny Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus – Słowo, które stało się Ciałem. Przeczysty Bóg, aby dokonać cudu Wcielenia i wejść w intymną relację z człowiekiem potrzebował Najczystszego Naczynia jakim stała się Niepokalana Dziewica – Najpiękniejsza ze stworzeń – Pełna Łaski (Kecharitomene).  

     Celem tej witryny jest uczczenie Maryi – Całej Pięknej (Tota Pulchra), będące próbą wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Bogurodzicy za bluźnierstwa przeciwko Jej świętym wizerunkom. Jest to działanie zainspirowane objawieniami fatimskimi, w których Bóg jako jedno z narzędzi ratunku dla świata ofiarował ludziom Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót Miesiąca, które prowadzone są w wielu parafiach przez Wojowników Maryi.  

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3.jpg
Autor: Paweł Wasilewski