Nowenna do Św. Andrzeja Boboli

Wojownicy Maryi zapraszają wszystkich do Nowenny za Polskę w dniach od 22.11.2021 do 30.11.2021. Nowennę zakończymy w miejscu urodzenia Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, na które zapraszają Ks. Dominik Chmielewski, Ks. Józef Niżnik oraz Wojownicy Maryi.


Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba, Bożezmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Bożezmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Bożezmiłuj się nad nami
Święta Maryjomódl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterzamódl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Pannymódl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyolimódl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożymmódl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życiamódl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnimmódl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwęmódl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiejmódl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesiamódl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych bracimódl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanychmódl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i torturmódl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniachmódl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijanmódl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostolemódl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciałamódl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudamimódl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyznymódl się za nami
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polskimódl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorzemódl się za nami
|więty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusamódl się za nami
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jednouproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiaryuproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełniliuproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czyniliuproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowaliuproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyliuproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowaliuproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwnościuproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawaliuproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świataprzepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy światawysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy światazmiłuj się nad nami

          – Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
          – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

          Módlmy się:
          – Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
          – Przez Chrystusa, Pana naszego.
          – Amen.

(z książki: „Znów o sobie przypomniał. Św. Andrzej w Strachocinie”)