TOTA PULCHRA

Zapraszamy na przegląd ikonografii dotyczącej Najświętszej Maryi Panny.W kolejnych odcinkach Paweł Wasilewski będzie przedstawiał dzieła sztuki, poprzez, które artyści rożnych epok próbowali oddać wyjątkowe piękno Maryi mające swe źródło w Pełni Łaski Bożej. Cykl poprzedzony będzie wstępem oraz zarysem historycznym omawianej tematyki. TOTA PULCHRA