TOTA PULCHRA

Zapraszamy na przegląd ikonografii dotyczącej Najświętszej Maryi Panny.
W kolejnych odcinkach Paweł Wasilewski będzie przedstawiał dzieła sztuki, poprzez, które artyści rożnych epok próbowali oddać wyjątkowe piękno Maryi mające swe źródło w Pełni Łaski Bożej. Cykl poprzedzony będzie wstępem oraz zarysem historycznym omawianej tematyki.

TOTA PULCHRA