Licheń 14.05.2022 Ogólnopolskie Spotkanie Wojowników Maryi – Tata i Dzieci