04.09.2022 r. Kościół Św. Barbary w Pionkach – Rozpoczęcie Roku Formacyjnego dla Grup Parafialnych.

04.09.2022 r. Kościół Św. Barbary w Pionkach – Rozpoczęcie Roku Formacyjnego dla Grup Parafialnych.