1 Kwietnia 2023 roku Pierwsza Sobota Miesiąca oraz 367 rocznica obrania Matki Bożej na Królową Polski przez króla Jana Kazimierza.

Wojownicy Maryi zapraszają na Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca do kościoła Św. Barbary w Pionkach.
W tym Miesiącu będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za:

Bluźnierstwa przeciwko Jej Dziewictwu

1 Kwiecień to wyjątkowy dzień, 367 lat temu w 1656 roku Król Jan Kazimierz w kaplicy Domagaliczów we Lwowie przed cudownym obrazem „Matki Bożej Łaskawej” w obecności senatorów, przedstawicieli wszystkich stanów, bractw kościelnych i całej ludności, po nabożeństwie i przyjęciu Komunii Świętej złożył insygnia władzy, a potem razem z senatorami przystąpił do wielkiego ołtarza. Klęknął na pierwszym stopniu i z wielką pokorą oraz nabożeństwem odczytał tekst ślubów. „Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico! – czytał król. – Ja, Jan Kazimierz, za zamiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego, i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy , Ciebie dziś za Patronkę moją i za KRÓLOWĄ PAŃSTW MOICH OBIERAM ….”