Pasowanie Biskupa Ireneusza Pękalskiego Na Wojownika Maryi

UWAGA Wojownicy Maryi

🔸 Mamy dla Was wspaniałą wiadomość! Już 2 września w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi, odbędzie się uroczystość pasowania na Wojownika Maryi drugiego już biskupa Kościoła katolickiego.

🔸 TYM RAZEM, PASOWANYM WOJOWNIKIEM MARYI ZOSTANIE WIELKI PRZYJACIEL NASZEJ WSPÓLNOTY, KSIĄDZ BISKUP IRENEUSZ PĘKALSKI, BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Bp Ireneusz Pękalski urodził się 9 marca 1950 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Jego dzieciństwo i lata młodzieńcze związane są z parafią Najświętszego Serca Jezusowego, w której przez szereg lat pełnił posługę ministranta. Po szkole średniej wstąpił do Seminarium Duchownego w Łodzi, które ukończył w 1974 roku. W duszpasterstwie pracował jako wikariusz w parafii Ksawerów.

Studia specjalistyczne z prawa kanonicznego odbył w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1981 r. uzyskał doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego. Po powrocie z Rzymu przez szereg lat uczył łaciny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi oraz pracował w Kurii Biskupiej jako notariusz oraz w Trybunale Kościelnym jako obrońca węzła małżeńskiego. Od 1983 roku jest wykładowcą prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym. Prawo kanoniczne wykłada również w Instytucie Teologicznym i w Łódzkim Ośrodku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1987 – 1993 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a od 1993 roku pełni obowiązki rektora tej Uczelni.

Jest nadto sędzią Łódzkiego Trybunału Kościelnego, sekretarzem Rady Kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsultorów, wicepostulatorem sprawy kanonizacyjnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, redaktorem naczelnym Łódzkich Studiów Teologicznych. Wniósł poważny wkład w dzieło III Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

W 1993 roku został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości, a w 1997 roku – kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej.

11 grudnia 1999 r. został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej (tytularnym Castello di Tingizio), sakrę biskupią przyjął 8 stycznia 2000 r. w Archikatedrze Łódzkiej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH WOJOWNIKÓW MARYI NA PIĘKNĄ UROCZYSTOŚĆ